Projektägare Hela Sverige ska leva!

Arbetet startade som ett projekt år 1989 under namnet Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva men organisationen bytte senare namn. Syftet med organisationens arbete är att stärka banden mellan mindre orter ute på landsbygden. Många väljer att flytta från glesbygd in till de större städerna. Genom att skapa arbetsmöjligheter och göra det mer attraktivt att bo i glesbygd kanske fler väljer att bo kvar ute på landet. Man arbetar för att främja en positiv utveckling i landsbygdsmiljö via olika organisationer i hela landet som är knutna till Hela Sverige ska leva.

Hela Sverige ska leva med lokalt odlade produkter

Hela Sverige ska leva

Det här handlar om en bred organisation där man skapar band mellan samhällen ute på landsbygden för att hitta olika lösningar där man bevarar livskvalitet för alla som bor där. Ett mindre samhälle behöver ha tjänster som bland annat livsmedelsbutiker och bensinmackar, som ofta blir en samlingspunkt för många. Apotek, hälsocentraler och andra vårdinrättningar är också viktigt att ha där man bor. Hela Sverige ska leva arbetar för att man ska få mer inflytande i ett hållbart samhälle med långsiktiga lösningar.

Det är viktigt att få en fungerande ekonomi på lokal nivå som senare kan generera arbetstillfällen för de boende på plats. Många bra exempel finns redan idag i Hela Sverige ska leva som exempelvis hembygdsgårdar där man öppnat café eller restaurangverksamhet och kan erbjuda konferens och möteslokaler. Ett annat exempel är livsmedelsbutiker som erbjuder hemkörning av dagligvaror. Många av dessa butiker har även har internettjänster där man kan beställa och betala varor via nätet, för att senare samma dag komma in i butiken för att hämta varorna i färdigpackade matlådor.

Kvinnor som företagare

Det finns många kvinnor ute på landsbygden som driver företag lokalt. Hela Sverige ska leva driver bland annat ett projekt tillsammans med högskolan i Halmstad och andra organisationer som kämpar för landsbygdens överlevnad. Tillsammans diskuterar man och hjälps åt att utveckla kvinnors företagande. Kvinnorna kan få hjälp att starta upp en verksamhet på lokal nivå och få råd om ekonomi och entreprenörskap. Det kan exempelvis vara odling där man säljer produkterna lokalt, mindre butiker med egentillverkade varor, caféverksamhet där man bakar själv eller startar upp ett föräldradrivet daghem.

Något som är viktigt för landsbygden i projektet Hela Sverige ska leva är en fungerande lokaltrafik. Ofta bor man några kilometer utanför centrum och många är beroende av bussar och tåg. Skoltaxi finns för barnen men de som är äldre har ofta svårt att ta sig någonstans då tidtabellerna har långa uppehåll mellan de olika bussturerna. Några orter har hittat egna lösningar som finansieras statligt men ofta drivs ideellt. Bilpooler kan vara en lösning att ta sig dit man vill, samåkning kan också fungera.

En fungerande landsbygd för alla

Hela Sverige ska leva kämpar för att landsbygden ska blomstra och bidra till att fler väljer att bo kvar på landet. Man strävar efter att de boende ska kunna hitta en bekväm livsstil lokalt utan att behöva pendla längre sträckor för att komma till apotek, läkare och livsmedelsbutik. Lokalt producerade livsmedel som grönsaker och ost eller en verksamhet med inriktning på turism gör ofta bygden mer levande. Det kan göra att fler besökare hittar till de mindre orterna. Med gemensamma krafter kan vi få en levande landsbygd.