Tillväxtverket investerar i regionala projekt

Har du någonsin undrat vad Tillväxtverket egentligen gör? Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till Näringsdepartementet. Myndigheten har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Den arbetar också för att stärka företagens konkurrenskraft genom att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vidare vill man bidra till att skapa attraktiva regionala miljöer där företag kan utvecklas. Man kan sammanfatta det som att myndigheten helt enkelt vill bidra till att skapa förutsättningar för ett stärkt näringsliv i Sverige. Här tar vi en titt på några konkreta exempel på hur man arbetar med detta uppdrag.

Tillväxtverket vill bidra till tillväxt i näringslivet

Tillväxtverket skapar insikt och förändring

Varje år gör Tillväxtverket bland annat två stora undersökningar om företagande. Dessa två är Entreprenörsbarometern och Officiella turiststatistiken. Dessa två undersökningar ligger till grund för hur man kan hjälpa företag att bättre anpassa sina tjänster och produkter till en föränderlig marknad. Undersökningarna är resultat av svar från 13 000 personer mellan 18 och 70 år. Resultaten av dessa undersökningar delas med lokala företag för att skapa insikter som kan leda till verklig förändring. Detta är dock bara ett av många initiativ som myndigheten driver.

Något som också ligger Tillväxtverket väldigt varmt om hjärtat är den effekt som motivation och inspiration har på både anställda, företagsgrundare och entreprenörer. Därför skapar myndigheten flera gånger i månaden event och träffar som främjar motivation och inspiration. Dessa event hålls runt om i hela Sverige. Ofta handlar det om nätverkande och mingel där man ser till att olika företag och entreprenörer får ses. Detta kombineras med talare och inspirationsföreläsare som berättar sina historier eller delar med sig av intressanta idéer.

Hur man skapar riktigt värde

För att verkligen skapa värde satsar Tillväxtverket på att få in riktigt starka namn till sina föreläsningar och nätverkskvällar. Till exempel har man varje år en hel dag som kallas för Stora Tillväxtdagen. Hit kommer några av landets mest eftersökta föreläsare. Ett exempel på dessa är Anna Gedda, Head of Sustainability på H&M som i år pratar om ansvarsfullt företagande och om att man måste tänka på omvärlden oavsett om man är en del av ett stort företag eller om man är egenföretagare. Här kan du läsa en intervju med henne, texten är dock på engelska.

Det är inte bara privatpersoners namn man väljer att marknadsföra när man ska locka folk till ett event som Stora Tillväxtdagen. Även organisationer, företag och skolor är målgrupper för Tillväxtverket när man marknadsför sig. Prestigefulla samarbeten med olika institutioner är vanliga inslag. Till exempel gästar i år högskolan Hyper Island Stora Tillväxtdagen. Deras representanter kommer att prata om hur företag bör anpassa sig till digitalisering och hur man ska möta konsumenter som tillbringa en stor del av sin tid online.

Initiativ på alla fronter

För att kunna stötta tillväxt lokalt och över hela landet har Tillväxtverket en budget som fördelas på olika projekt och regioner och till olika typer av bolag. Denna budget kommer från staten. Staten vill se till att man kan göra betydande insatser för tillväxt inom näringslivet. Förra året fördelades cirka 1,9 miljarder kronor i statliga medel för ändamål som skulle ta myndigheten närmare sina mål. Ett mål kan vara att ge stöd till mindre bolag i särskilda regioner. Andra mål kan vara att öka antalet anställningar eller att att möjliggöra evenemang.