Västerbotten satsar på långsiktig tillväxt

I Norrland hittar du det stora länet Västerbotten som består av flera landskap. Länet är det näst största i Sverige och är hem åt runt 260 000 invånare. Den största staden i Västerbotten är Umeå som även är hemstad åt två universitet som har gjort staden till en mycket populär studentstad. Länet spås en ljus framtid med ökande tillväxt av experter. En stor utvecklingssatsning är på gång i området. Den har som mål att locka entreprenörer, företag och forskare till länet för att främja utveckling och bli attraktivare på arbetsmarknaden.

Västerbotten har både vacker natur och bra tillväxt

Västerbotten gör en satsning på kreativa näringar

De områden som det fokuseras mest på när det kommer till tillväxt i länet är media, mode, musik, måltid, arkitektur, design, litteratur, scenkonst, turism, besöksnäring, film, foto, konst och upplevelsebaserat lärande. Denna satsning görs för att locka folk att bosätta sig i Västerbotten för antingen jobb eller studier. Det finns redan ett stort kulturutbud i länet som är starkt i både scenkonst och litteratur. Dessutom finns det flera väletablerade företag i området som är marknadsledande inom både digital media och teknik.

Huvudkontoren för företagen ligger i Västerbotten. Det har bidragit till att skapa en ökad tillväxt och satt regionen på kartan även internationellt sett. Skellefteå är hem åt en hel del olika utbildningar inom scenografi, datorgrafik och spelprogrammering som lockar många unga till staden. Även ett flertal av de företag som är baserade i Skellefteå har samarbetat med stora internationella företag, till exempel Toyota och Coca-Cola. De populära utbildningarna i städerna och samarbetet med lokala och större företag gör att det spås en lysande tillväxt i området.

Det som skall göras

Västerbotten har valt att bygga vidare på den fantastiska utveckling som har skett i länet. Det planeras att göras fyra stycken olika satsningar för att underlätta för en ökad tillväxt. Åtta miljoner avsätter regionen för att hitta och lansera nya projekt inom kreativa näringar. Länet har som mål att stärka sin attraktivitet inte bara nationellt utan även internationellt . För visst är det så att när folk flyttar till en kommun ska det även finnas aktiviteter att utföra och ha möjlighet att bli aktiv inom?

Regionen har ansvar för Krenova som har sin verksamhet i både Umeå och Luleå. Det gör att regionen deltar i olika projekt på både en regional och en nationell nivå för att förbättra de kreativa näringarna. Det arbetas nu med att formulera en plan för hur det fortsatta arbetet kommer att fortgå. Ekonomiskt stöd kommer att skjutas in från Tillväxtverket för att underlätta ökad tillväxt. Västerbotten har med Krenova en bra möjlighet att få upp satsningen inom entreprenörskap och kreativitet till en högre nivå.

Västerbotten väntar stark tillväxt

Västerbotten är ett av landets största län och är en spännande plats då det är hem åt många företag och studenter. Tillväxten spås öka en hel del inom de närmaste åren. Främst ligger fokuset på att utveckla och förstärka de kreativa och kulturella arbeten som finns i länet. På lång sikt kommer det i teorin locka fler människor att bosätta sig i länet. När det finns goda utvecklingsmöjligheter inom jobb och utbildning blir länet mer attraktivt både för arbetssökande och studenter.